Agencija za javne nabavke BiH uskoro će uputiti Vijeću ministara BiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, od kojeg se očekuje da konačno reformira sistem javnih nabavki, jer je u ovoj oblasti godinama bilo dosta malverzacija.

Potvrdio je to za „Dnevni avaz“ i Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, te istakao da je riječ o usklađivanju zakona s direktivama Evropske unije.

– Nacrtom se uvode i antikorupcione odredbe i uvodi potpuna transparentnost javnih nabava, ali i reformira sistem, čime se  stvaraju pretpostavke za potpuno usklađivanje s legislativom EU – smatra Salčin.

On je naglasio da su Direkcija za evropske integracije BiH i Evropska komisija dale pozitivno mišljenje na zakon, uz opasku da predstavlja veliki korak naprijed za BiH prema EU.

– Naročito u dijelu antikoruptivnih odredbi zakona kao što je uvođenje posebnog krivičnog djela za kršenje zakona o javnim nabavkama, a uvodi se i poseban inspektorat za javne nabavke, čime bi Agencija dobila nadležnost da provjerava zakonitost javnih nabavki. Ranije toga nije bilo. Sadašnjim Zakonom o javnim nabavkama zloupotreba u javnim nabavkama ne definira se kao krivično djelo, a sada se to mijenja – tvrdi on.

Novost je i uvođenje inspekcijskog nadzora, jer sada niko nema nadležnost nad praćenjem zakonitosti. Tu se uvode strogi nadzor i velika kontrola.

– Efekt uvođenja krivičnog djela u Zakon o javnim nabavkama je suzbijanje protupravnog postupanja u postupcima javnih nabavki i sprečavanje zloupotreba. Dobili smo podršku za Zakon i sada je potrebno da on što prije bude usvojen – tvrdi on.

 Prioritet nad prioritetima

Salčin kaže da je imperativ da ovaj zakon bude što prije poslan na usvajanje Vijeću ministara BiH i da bude usvojen u Parlamentu.

– Ovo je jedan od 14 prioriteta koji su isto tako naznačeni u mišljenju EK na aplikaciju BiH za statut kandidata za EU, možda čak prioritetu nad prioritetima – ističe on.

Izvor vijesti: Avaz.ba / avaz.ba