Home Vijesti BiH TVET U BIH: BOLJE STRUČNO OBRAZOVANJE ZA VIŠE PRILIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

TVET U BIH: BOLJE STRUČNO OBRAZOVANJE ZA VIŠE PRILIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Bila je to prilika za raspravu o prioritetima i aktivnostima koje partneri na svim nivoima vlasti, privatni sektor, škole, donatori i međunarodni razvojni partneri poduzimaju kako bi TVET u BiH odgovarao potrebama tržišta rada, te podstakao zapošljivost i uključivanje mladih kako bi se stvorile prilike za bolju budućnost i prosperitet društva kao cjeline.

Kako bi istakli svoju posvećenost bližoj saradnji i koordinaciji u TVET-u, članovi koordinacione grupe donatora su razvili zajedničke poruke o politikama u tehničkom stručnom obrazovanju u BiH, a kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u pružanju podrške efikasnom TVET-u širom svijeta. Ove poruke definiraju zajedničke principe budućeg rada i tri glavna „akceleratora“.

Prvi je prelazak sa teorije učenja samo u školama na praktično učenje zasnovano na kompetencijama na poslu i u školi. Drugi je puni angažman privatnog sektora u definisanju profila zanimanja i dizajniranju nastavnih planova i programa uspostavljanjem tročlanih savjetodavnih vijeća. Treći akcelerator se odnosi na prelazak sa jednokratnog učenja na kontinuiranu obuku i profesionalni razvoj mentora i nastavnika.

Švicarski ambasador Daniel Hunn poručio je da su, s donatorske strane, svi posvećeni zajedničkom radu na tim pitanjima, vodeći računa da se njihovi napori međusobno dopunjuju.

  • Također ćemo istražiti kako možemo poboljšati međusobnu koordinaciju. Ali ne želimo stati na tome; također želimo ojačati koordinaciju sa predstavnicima vlasti i partnerima u zemlji – rekao je Hunn.

U važnom koraku ka EU integracijama, Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo novi strateški dokument za područje stručnog obrazovanja i obuke “Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu Zaključaka iz Rige (2021-2030.)”. Ovaj dokument u velikoj mjeri pokriva važne elemente zajedničkih poruka donatora.

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević navela je da je resorno ministarstvo zajedno s nadležnim obrazovnim vlastima i drugim relevantnim partnerima snažno opredijeljeno implementaciji Zaključaka iz Rige koji će doprinijeti jačanju kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke, utjecati na ekonomski rast i razvoj zemlje i, najvažnije, povećati zapošljivost prvenstveno mladih u BiH.

  • Obveza nam je omogućiti mladima dostupno i kvalitetno obrazovanje i šanse jednake onima koje imaju njihovi vršnjaci u razvijenim europskim zemljama. Vođeni time, kontinuirano radimo i radit ćemo na približavanju europskim standardima u obrazovanju – poručila je Gudeljević.

Poruke donatora i inicijative predstavnika vlasti u BiH razvijene su u kontekstu vrlo izazovne situacije na tržištu rada za mlade u BiH. U BiH je nedostatak kvalificirane radne snage u ekonomiji, a posebno kod malih i srednjih preduzeća, postao presudni faktor koji ograničava ekonomski rast i koči direktna strana ulaganja koja su prijeko potrebna u BiH, saopćeno je iz Ambasade Švicarske u BiH.

(Izvor: Hayat.ba)