Home Vijesti BiH PREDLOŽEN AKCIONI PLAN ZA IZVRŠENJE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PREDLOŽEN AKCIONI PLAN ZA IZVRŠENJE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Pred državnim ministrima naći će se i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine te Akcioni plan za provođenje Strategije i to u drugom krugu glasanja.

Ministri će biti upoznati i sa Odlukom Komiteta ministara Vijeća Evrope o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci”, a bit će razmatrana i Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Pudarić protiv Bosne i Hercegovine”.

Ministarstvo pravde predložilo je, a Vijeće ministara bi se sutra trebalo izjasniti o Prijedlogu akcionog plana za izvršenje četiri presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Zornić, Sejdić i Finci, Pilav te Pudarić protiv Bosne i Hercegovine.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u prva tri mjeseca 2021. godine kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

U drugom krugu glasanja ministri bi trebali dati stav na Obavijest o isteku mandata s urgencijom za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Na sjednici je predviđeno i da se odrede o Prijedlogu mišljenja na Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH čiji su predlagači poslanici Kluba Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH također u drugom krugu glasanja.

Među brojnim tačkama dnevnog reda sutrašnje sjednice je i Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu te Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za mart 2021. godine.

(Izvor: Hayat.ba)