Šatorski kamp koji su demobilisani borci podigli još prije dvije godine ispred tadašnjeg sjedišta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će biti uklonjen.

Šatorski kamp koji su demobilisani borci podigli još prije dvije godine ispred tadašnjeg sjedišta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će biti uklonjen.

Radovi na uklanjanju improvizovanih objekata i čišćenju terena počeli su već danas, a prethodila im je odluka demobilisanih boraca koji su tu boravili, da nakon objave novog zakona o borcima u Službenom listu Federacije BiH napuste mjesto stalnog protesta.

Kako je objašnjeno, demobilisani vojnici Armije RBiH i HVO-a će nastaviti svoju borbu, ali na nivou kantona, jer, kako kažu, sada ostaje da se izbore za prava saboraca koji trenutno imaju manje od 57 godina.

Podsjećamo, prava koja prepoznaje novi zakon uzimaju u obzir demobilisane borce u dobi iznad 57 godina.

Također, s obzirom na to da su borci uglavnom, ali ne u potpunosti zadovoljni novim zakonom, oni obećavaju da će pomno pratiti njegovu provedbu, uključujući objavu registra.

(izvor: klix.ba)