Home Vijesti BiH Mesihović: Stvorili smo pretpostavke za potpuno usklađivanje zdravstvenog sistema u KS

Mesihović: Stvorili smo pretpostavke za potpuno usklađivanje zdravstvenog sistema u KS

Na osnovu ekspertne analize Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prošle sedmice su, nakon više godina, stvoreni preduvjeti za postizanje pune usklađenosti zdravstvenog sistema u KS.
Poručio je ovo u intervjuu za Vijesti.ba ministar zdravstva Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović koji je dužnost preuzeo u vrijeme pandemije koronavirusa, te se na startu mandata suočio sa vanrednom situacijom. Ipak, KS je postigao dobre rezultate, a uskoro bi se moglo govoriti o KS kao o „corona free“ prostoru.

Razgovarali smo o zatečenom stanju u zdravstvu i planovima za budućnost. Mesihović je ekskluzivno otkrio i na koji je način, u jeku pandemije, riješen dugogodišnji problem neusklađenosti i neuvezanosti zdravstvenog sistema, kojeg su neki u javnosti (iako to zakon ne poznaje) nazivali tzv. “putem pacijenta“.

– Profesore Mesihović na dužnost ministra zdravstva Kantona Sarajevo izabrani ste početkom marta, kakvo ste stanje zatekli u Ministarstvu zdravstva i generalno u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo?

MESIHOVIĆ: Na dužnost ministra stupio sam prije nepuna tri mjeseca i zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo je već bio u vanrednoj situaciji. Krizni štab Ministarstva zdravstva za borbu protiv pandemije corona virusa je bio formiran i funkcionalan. Širenje virusa u susjednim zemljama i EU, a posebno u Italiji već je bilo u ekspanziji, tako da smo u Ministarstvu zdravstva tokom prvog radnog dana od stupanja na dužnost analizirali situaciju, napravili procjene i odmah krenuli u akciju osnaživanja i podizanja zdravstvenog sistema na potrebnu razinu pripravnosti po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije u cilju zaštite građana i stavljanja svih zdravstvenih kapaciteta kojima raspolažemo u funkciju. Nije bilo odgovorno da odmah istupam, iznosim kritike i opservacije zatečenog stanja u to vrijeme. Prioritetno je po svaku cijenu trebalo zaustaviti širenje panike i držati situaciju pod kontrolom.

Stanje koje sam zatekao u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo nije bilo dobro i to je posljedica godinama nagomilanih problema, da budem konkretan nepostojanja jasne koordinacije i subordinacije, ali i ruku na srce posljedica zapuštenosti sistema proteklih godina. Zatekao sam probleme sa funkioniranjem i organizacijom Javne ustanove „Dom zdravlja“ , slabe komunikacije između zdravstvenih institucija i ustanova, nepostojanje jasnih i nedvojbenih procedura i mnogih drugih problema koje smo u hodu rješavali, te nastavili iznalaziti rješenja da zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo dovedemo u što bolje kondiciju, kako bi bio u stanju da odgovori na izazove koji se postavljaju pred njega.

– Pored Tuzlanskog kantona, ali i generalno Federacije BiH, se dobro nosio sa pandemijom corona virusa i nije došlo do eksponencijalnog širenja virusa među stanovništvom. Brojke pokazuju da je Kanton Sarajevo posebno postigao dobre rezultate? Koje mjere ste poduzimali?

MESIHOVIĆ: U posljednja nešto više od tri mjeseca suočili smo se sa pandemijom corona virusa u svijetu i pojavom virusa u Bosni i Hercegovini. Provedene su različite mjere koje su imale za cilj zaštitu građana, posebno rizičnih grupa, koje su dale dobre rezultate. Naši građani su zaista dobro reagirali i brzo se navikli na novonastale okolnosti, poštovali mjere kriznih štabova, a koje i dalje vrijede kao što su: fizička distanca, nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija prostora, redovno pranje i dezinfekcija ruku. Mi smo kao zdravstveni radnici na različitim nivoima djelovanja poduzeli sve neophodne aktivnosti da sačuvamo naše bolnice i zdravstvene radnike, kako bi oni mogli u datom trenutku da odgovore zadatku i izazovima koji su postavljeni pred njih.

Možemo reći da smo u Kantonu Sarajevo postigli manje-više skoro sve zacrtane ciljeve. Spriječili eksponencijalno širenje corona virusa, sačuvali zdravstvene radnike, spriječili masovni prodor virusa u zdravstvene ustanove, osigurali sve neophodne preduvjete za liječenje oboljelih, osigurali zaštitnu opremu i adekvatan prostor za zbrinjavanje oboljelih od COVID-19. Pored toga nastojali smo da poduzetim mjerama ne paraliziramo svakodnevni život i servise neophodne građanima. Dakle, da sumiram, u Kantonu Sarajevo smo prvi slučaj zaraze evidentirali 20. marta. Zaključno sa današnjim danom proveli 7.473 testa PCR molekularnom metodom i od toga utvrdili pozitivnih 115 slučajeva. Danas imamo samo jedan aktivan slučaj, nemamo hospitaliziranih pacijenata i moći ćemo za nekoliko dana Kanton Sarajevo, ukoliko ne bude nekih neugodnih iznenađenja, proglasiti ‘corona free’ prostorom.

U usporedbi sa ukupno gledano situacijom u Federaciji BiH, gdje je zabilježeno 41 pozitivan slučaj na 100.000 stanovnika, u Kantonu Sarajevo smo zabilježili 27 pozitivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je istovremeno u drugim glavnim gradovima u regionu situacija bila sljedeća: Zagreb 59 pozitivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, Beograd 155 pozitivnih slučajeva, Ljubljana 87 pozitivnih slučajeva, dok je u Skoplju zabilježeno 130 pozitivnih slučajeva, sve na 100.000 stanovnika. Testirali smo po epidemiološkim kriterijima i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Našim testiranjem obuhvaćeni su i njegovatelji u staračkim domovima i socijalnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, zatim vaspitačice i zaposlenici u vrtićima, a kontinuirano testiramo zdravstvene radnike naravno sve to uz koordinaciji sa Kriznim štabom i Naučnim tijelom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

– U Kantonu Sarajevo već više godina vodi se polemika o definiranju tzv. ‘puta pacijenta“. O čemu se tu radi i možete li reći dokle se stiglo sa tom aktivnošću!? Odnosno zašto je to dominantno tema u zdravstvu, ali i institucijama vlasti?

MESIHOVIĆ: Moram biti jasan od samog početka, ne postoji u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH takav termin, niti je spomenuti Zakon predvidio da se utvrđuje ili definira posebna procedura ostvarivanja zdravstvene zaštite stanovništva kroz nivoe organiziranja. Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine je jasno i precizno definirao apsolutno sve i bilo je potrebno samo Zakon dosljedno primijeniti. Neću komentirati zašto to nije urađeno prethodnih godina u Kantonu Sarajevo?

Mene je to dočekalo, da se uhvatim u koštac sa evidentnom neusklađenosti i elementima neuvezanosti zdravstvenog sistema. Mi smo u Ministarstvu zdravstva odmah nakon što sam stupio na dužnost paralelno sa aktivnostima koje smo vodili u borbi sa pandemijom corona virusa radili na usklađivanju i dosljednoj primjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u Kantonu Sarajevo. Federalni ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić, je dobro primjetio i zaključio komentarišući polemike koje se vode u Kantonu Sarajevo i usporedio sa drugim kantonima objasnivši da sporni i famozni termin “put pacijenta” ne postoji ni u jednom kantonu osim u Kantonu Sarajevo i zapitao da li se još igdje pominje “put pacijenta”, naprimjer u Tuzli, Zenici, Mostaru, Bihaću, te ispravno zaključio da samo treba zdravstveni sistem uskladiti sa važećim pozitivnim zakonskim propisima i da je to suština.

Na osnovu ekspertne analize Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prošle sedmice smo, nakon više godina stvorili preduvjete da postignemo punu usklađenosti zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo. Utvrdili smo kako, kada, gdje i na koji način na osnovu dosljednje primjene odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH pacijenti u Kantonu Sarajevo ostvaruju zdravstvenu zaštitu kroz nivoe organizovanja kroz primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. To podrazumijeva međusobnu koordinaciju JU Dom zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, JU Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i JU Univerzitetsko klinički centar Sarajevo.

Mi smo na osnovu analize Zavoda za javno zdravstvo KS uz saradnju, uvažavanje stavova i mišljenja javno-zdravstvenih ustanova kojima je Kanton Sarajevo osnivač ili suosnivač uskladili akte i između ostalog uz poštivanje preporuka Zavoda zavoda za javno zdravstvo KS, kao i poštivanje standarda i normative za ovu oblast donijeli odluke o osnaživanju i popuni nedostajućih kadrova u zdravstvenim ustanovama i postigli pretpostavke za punu funkcionalnost zdravstvenog sistema. Dosadašnja praksa da Urgentni centar Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” radi tokom dva dana sedmično nije bila u skladu sa standardima, koje treba da ispunjava opće bolnice, pa i Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” , a to je organiziranje kontinuiranog urgentnog zbrinjavanja pacijenata tokom 24 sata.

Sada ćemo postignutim usklađivanjem sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i standardima i normativima to i postići. Naravno, uz 24-satni rad i Klinike za urgentnu medicine Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo. Pacijenti će pristupati zdravstvenom sistemu posredstvom primarnog nivoa organizovanja – domova zdravlja, odnosno porodičnog ljekara ili kroz Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Zatim će prema stanju i trijaži dalje se kretati kroz sekundarni i tercijarni nivo u zavisnosti od procjene težine stanja, vrste bolesti ili neophodne medicinske procedure biti upućen u Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš” ili Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo. Optimista sam da ćemo ovim usklađivanjem podići nivo kvaliteta zdravstvene zaštite za građane Kantona Sarajevo, otkloniti sve nedoumice koje su se generirale u sistemu, a zdravstvenim radnicima olakšati procedure i svakodnevni rad sa pacijentima.

– Ministre Mesihović koje aktivnosti planira da sprovede ministarstvo zdravstva KS na čijem ste čelu u narednom perodu? Kakva su predviđanja u kojem pravcu će se kretati situacija sa corona virusa?

MESIHOVIĆ: Dozvolite da prvo odgovorim na drugi dio pitanja. U Bosni i Hercegovini, regionu, pa i u Evropi situacija sa corona virusom se stabilizira. Mišljenja sam da tokom ljeta možemo očekivati potpunu normalizaciju života, a pojavu novih slučajeva izolovano i sporadično. Da li ćemo imati drugi talas u kasnu jesen niko sa sigurnošću ne može reći. Ono što je sigurno da u slučaju pojave drugog talasa on neće paralizirati svakodnevni život na način kako smo to gledali prethodna tri mjeseca, a i mi smo nemjerljivo bolje spremni za mogući drugi talas širenja corona virusa. Evidentno je da trenutno pozitivni pacijenti su asimptomatski ili sa vrlo blagom kliničkom slikom, što ukazuje na to da je virus tokom kretanja kroz ljudsku populaciju oslabio. Bez obzira na sve i dalje apeliram na građane da budu oprezni i pridržavaju se svih propisanih epidemioloških mjera.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo provodi kontinuirano svoje redovne aktivnosti, a u ovoj godini posebno planiramo da nastavimo raditi na poboljšanju uvjete za bolje, svrsishodnije i kvalitetnije pružanje usluga našim građanima, što je naša imperativna obaveza.

Planirano je prema analizi i preporukama koje je sačinio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo implementacija više preventivnih programa, između ostalog programa prevencija i ranog otkrivanje raka dojke i program prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Samo ću vam iznijeti podatak da je tokom 2015. godine kod stanovnika Kantona Sarajevo zabilježeno 450 potvrđenih slučajeva maligniteta na debelom crijevu, a u 2019. godini čak 900 potvrđenih slučajeva što je povećanje od 100 posto i što je svakako upalilo alarm za uzbunu. U tom smislu mi poduzimamo neophodne aktivnosti da se uhvatimo u koštac sa primarno tom problematikom. Trenutno smo u fazi donošenja nove uredbe o ortopedskim pomagalima koja će omogućiti veći obim prava pacijenata što se analizom pokazalo kao neophodno, kao i DRG reforme obračuna i plaćanja bolničkih usluga.

S.Ć

(Vijesti.ba)