Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić sa saradnicama i generalni direktor JU Dom zdravlja Mehmed Kulić su na poziv načelnika Akifa Fazlića posjetili Općinu Ilijaš i Dom zdravlja Ilijaš. 

Iskazana je spremnost svih strana da se pristupi završetku radova na B objektu Doma zdravlja Ilijaš, što podrazumijeva rekonstrukciju mokrih čvorova, zamjenu termoventila na svim radijatorima u centralnom objektu, kao i rekonstrukciju garaža za sanitetska vozila.
 

Razgovarano je i o nabavci sanitetskog vozila sa opremom, koja će zadovoljiti potrebe stanovnika ove općine.
 

Ministarstvo zdravstva spremno je da pomogne Općini Ilijaš i pruži našim građanima najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Dogovorili smo da se pripreme sve administrativne procedure, kako bi se rješavanje ovih pitanja moglo uvrstiti u budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu – rekla je ministrica Sofić.
 

Kako je istakao direktor Kulić, nabavkom sanitetskog vozila , kadrovskim popunjavanjem i obezbjeđenjem nedostatnog materijala upotpunit će se zdravstvena usluga za stanovnike ove općine.
 

Načelnik Fazlić zahvalio se ministrici Sofić i direktoru Kuliću na posjeti koja je bila prilika za razgovor o svim temama vezanim za pružanje zdravstvene usluge građanima Općine Ilijaš.
 

– Konkretizirali smo najbitnije stvari za kojem smatramo da treba prioritetno rješavati. Nadamo se da će se ovi projekti naći u budžetu KS, a Općina je spremna da participira – rekao je načelnik Fazlić.
 

Prema zadnjem popisu i izvještaju Federalnog zavoda za statistiku, Dom zdravlja Ilijaš pruža zdravstvene usluge za 19.603 stanovnika općine, mada je u praksi mnogo više registrovanih korisnika. U porodičnoj medicini je registrovano 17.884 pacijenta od koji je 16.800 osiguranih korisnika. Osim centralnog objekta, na još šest lokaliteta djeluju ambulante porodične medicine, stomatologija i labaratorija. 

Izvor vijesti: Avaz.ba / avaz.ba