U prvom kvartalu sudovi riješili 60.178 najstarijih predmeta


Sud BiH Arhiv
U prvom kvartalu sudovi riješili 60.178 najstarijih predmeta

U odnosu na isti period prošle godine, u planovima se nalazi 1.339 predmeta više

Avaz.ba

Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prva tri mjeseca 2019. godine, riješili 60.178 najstarijih predmeta, odnosno realizirali 38 posto plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.  

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 158.470 najstarijih predmeta. U periodu  od 1. januara do 31. marta 2019.  u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 39.010 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u RS su riješili 19.280 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 715 predmeta dok je Sud BiH riješio 610 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta.  

U odnosu na isti period prošle godine, u planovima se nalazi 1.339 predmeta više, dok je realizacija veća za 2 posto.

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realiziraju minimalno 25 posto svojih planova. 

Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 35 posto plana dok su sudovi viših instanci, koji plan kreiraju na tromjesečnoj osnovi, realizirali 96 posto plana. Sudovi viših instanci, koji postupaju u prvostepenim predmetima, i za koje kreiraju godišnji plan rješavanja predmeta, realizovali su 37 posto plana.  

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH.

(Autor: Avaz)

Anketa

Da li ste zadovoljni izbornim rezultatima ?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...